Máy san gạt CASE được thiết kế với động cơ mạnh mẽ, Cabin được thiết kế rộng rãi giúp tăng khả năng quan sát cho người điều khiển, tăng hiệu quả trong việc trong những điều kiện khó khăn nhất.