Máy xúc đào liên hợp qua sử dụng 570T

  • Máy xúc đào liên hợp CASE
  • Model: 570T
  • Dung tích gầu xúc: 1m3
  • Dung tích gầu đào: 0.18 m3
  • Sản xuất: Năm 2016